theme

طرح مهرآوران زیر مجموعه کارگروه مهرانه می باشد . که به دانش آموزان تحت حمایت سازمان خیریه جامع امام عی (ع) تعلق می گیرد.
این طرح همزمان با کارگروه مهرانه شروع به فعالیت می کند ، بسته های حمایتی این طرح برای تغذیه دانش آموزان در نظرگرفته شده که شامل (انواع کیک و بیسکویت ، شیر و …) میباشد که در اوایل مهرماه در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد .