theme

این کارگروه همه ساله به مناسبت ماه مبارک رمضان تشکیل می شود . کارگروه ضیافت ۲ ماه قبل از شروع ماه رمضان فعالیت خود را با تشکیل گروه کاری و جمع آوری اطلاعات در خصوص تعداد نیازمندان و میزان نیازمندی آنان در سالی که در آن قرار داریم را آغاز می کند.
با توجه به نیازهای شناسایی شده سبد کالایی ضیافت در اختیارشان قرار می دهد.