theme

دبیرخانه توسعه مشارکت های مردمی

دبیرخانه توسعه مشارکتهای مردمی
اين بخش از سازمان باهدف شناخت موقعيت ها و پتانسيل هاي خيرانه موجود وبرنامه ريزي تخصصی ، پيگيري ونهايتاً جذب آنها به سمت سازمان تشكيل شده است كه متشكل از دو بخش داخلي و خارجي مي باشد و همچنين داراي كميته هاي اصناف،پزشكان ، صنعت و… مي باشد.
سازمان جامع خیریه امام علی (ع) به صورت مردم نهاد تأسیس شده است .
منابع تأمین کننده مالی این مجموعه ازطریق کمک های مردمی (مشارکت های مردمی) صورت می پذیرد .

کمک های مردمی
کمک های نقدی:
اشخاصی حقیقی و حقوقی که مایل به همکاری هستند. فرم خیرین سازمان را پر می کنند. و مبلغ پیشنهادی خود را در فواصل مورد نظرشان به حسابهای سازمان واریز می کنند.
کمک های غیر نقدی:
اشخاص می توانند با توجه به شغل ، حرفه و مهارت و همچنین میزان توانمندی در زمینه های خدمات بهداشتی و درمانی ،فرهنگی ، اجتماعی ، فنی مهندسی و پشتیبانی و اجرایی و…. با سازمان خیریه امام علی(ع) همکاری نماید.
– تأمین مواد خوراکی
– تأمین نیازمندی های تحصیلی
– لوازم خانگی
– وجوهات
– پوشاک ،کیف و کفش
– وصیت نامه و وقف نامه
– گوسفند و طیور زنده یا قربانی شده یا معادل نقدی آنها
– فطریه و..
– نیز اقلامی ست که زیر مجموعه کمک های غیر نقدی محسوب می شود.

برای اطلاع از نحوه ارتباط با ما کلیک کنید.