اساسنامه

1- درآمد حاصله از کمک های شما صرف کمک رسانی به اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه اعم از خانواده های بدون درآمد ، کم درآمد ، بی سرپرست ، بد سرپرست ، خود سرپرست و ایتام خواهد شد.

2- درآمد حاصله از همکاری های شما در صورت نیاز صرف امور دارو و درمان بیماران مستمند ، تهیه جهیزیه ، وسایل کمکی جهت تأمین زندگی ( چرخ خیاطی و…) ویا تسهیل درآمد ازدواج جوانان خواهد شد.

3- شایسته است بدلیل برنامه ریزی سازمان براساس درآمد های ناشی از کمک های شما ، نسبت به پرداخت بموقع و کامل نظر پیشنهادی خویش دقت فرمایید و همچنین برای جلوگیری از ایجاد مشکلات مالی و برنامه ریزی و حسابرسی سازمان ، چنانچه قصد کم کردن و یا قطع کمک خویش را دارید ، پیشتر سازمان را بصورت کتبی در جریان قرار دهید.

4- جهت دسترسی بهتر و سریعتر جهت هماهنگی های احتمالی ، در صورت هرگونه تغییر آدرس و شماره های تماس در سریعترین زمان سازمان را مطلع و نسبت به ثبت مشخصات جدید اقدام فرمایید.

5- کمک های شما صرف تأمین و تکمیل پیش نیاز ها و بالابردن کیفیت کمک رسانی خواهد شد و شما ضمن اعتماد ، سازمان را در این امر مختار می نمایید.

6- چگونگی هزینه کردهای کلی از طریق اعلان جمعی و بیانیه های سالانه ، اطلاع رسانی می گردد . در صورت درخواست کتبی انفرادی یا جمعی خیرین ، دریافت این مطالب  امکان پذیر خواهد بود.

7- قطعا ارائه نظرات و پیشنهادات به مسئولین مجموعه در مجامع ، و یا هیئت مدیره یاریگر ایشان در امر خدمت خواهد بود.

8- سازمان نسبت به حفظ اسرار شما و دیگر مرتبطین مقید می باشد . شما نیز نسبت به آن دسته از اطلاعات سازمان و اشخاص که احیانا در اختیار تان قرار می گیرد متعهد و نسبت به حفظ آن نزد خود کوشا باشید ، در غیر اینصورت سازمان نسبت به پیگیری حقوق خود و فرد یا افرادی که حقوقشان تضییع شده است صاحب حق می باشد .( هرگونه اطلاعات مورد نیاز را می توانید با تأیید واحد نظارت کسب نمایید.)

بر اساس اساسنامه سازمان عضو ، کادر ، خیرین و اعضای افتخاری فعال ( واجد شرایط آیین نامه انتخابات سازمان ) می توانند بعنوان اعضای مجامع عمومی در انتخابات اعضاء هیئت مدیره ، سازمان اجرایی ، گروه ها و فعالیتهای وابسته و تحت نظارت سازمان در شعب و شهرستانهای استان مرکزی بعنوان رای دهنده و انتخاب شونده شرکت نمایند.

اصول چهارگانه سازمان:

 1- انسانیت و حفظ کرامت انسانی     2- بی طرفی     3- بی غرضی      4- خدمات داوطلبانه

اعضای افتخاری:

 افرادی هستند که به اصول سازمان احترام گذاشته ، در قالب گروه های حمایت ، مشارکت ، مشاوره ، مهارت و پزشکی به صورت سازماندهی شده خدمات مربوطه را ارائه می نمایند.

کادر و عضو :

 اشخاصی هستند که متعهد به اصول سازمان و نشر آن بوده و از اساسنامه پیروی و نسبت به اجرای آیین نامه ها ، مصوبات مجمع عمومی و هیئت مدیره اقدام نمایند.

کادر و عضو موظف به پرداخت حق عضویت بصورت مستمر ، فعال محسوب می شوند. میزان حق عضویت سالانه از طرف مدیریت مجموعه معین می گردد.