تاريخچه

سازمان خيريه جامع امام علي (ع) با استعانت از الطاف الهي و  پيروي از مولاي عدالت و مهرباني و پدر جاودانه يتيمان در سال 1386 حركتي خداپسندانه را با اتكا به آن حضرت و جوانان خير با محور حمايت از افراد بی سرپرست ، بد سرپرست و ایتام آغاز نمود.

پس از دريافت پروانه فعاليت در محدوده شهرستان اراك از اداره فرمانداري اين شهرستان به شكل قانوني و رسمي شروع به فعاليت در جهت تحقق اهداف متعالی سازمان نموده است .

سازمان خیریه جامع امام علی (ع) سازمانی غیر دولتی و مردم نهاد ومستقل است. این سازمان تنها مجموعه با رویکرد قطعی ” اشتغال و تحصیل” در کشورمی باشد.

ساختار اين مجموعه متشكل از مجمع عمومي ، هيئت مؤسس  ، هيئت مديره و رده مديريتي مي باشد.

شعبات:

 – دفتر مرکزی

 – دفتر فرهنگی برنا

 – دفتر برکت (بازرگانی سازمان)

 – دبیرخانه توسعه مشارکت های داخلی و خارجی

کارگروه های ثابت :

 – کارگروه نوروز

 – کارگروه ضیافت

 – کارگروه مهرانه

         * مهرآوران