تماس با ما:

دفتر مرکزی:

اراک – خیابان محسنی – روبروی مسجد حاج تقی خان – ابتدای کوچه محسنی – سازمان خیریه جامع امام علی (ع)

شماره های تماس: 32236179-32217660-32237596-086

دبیرخانه توسعه مشارکت های مردمی:

اراک- خیابان امام خمینی (ره) – چهار راه دکتر حسابی – دفتر توسعه مشارکت های داخلی و خارجی

شماره تماس :32239750-32224671-086

مشارکت های مردمی: 09185794600

دفتر تعاون :

اراک – ابتدای کوی ناصری – چشمه 3         تلفکس 33689456- 086

تلفن سفارشات تبلیغاتی : 09185794800