دبیرخانه توسعه مشارکتهای مردمی

اين بخش از سازمان باهدف شناخت موقعيت ها و پتانسيل هاي خيرانه موجود وبرنامه ريزي تخصصی ، پيگيري ونهايتاً جذب آنها به سمت سازمان تشكيل شده است كه متشكل از دو بخش داخلي و خارجي مي باشد و همچنين داراي كميته هاي اصناف،پزشكان ، صنعت و… مي باشد.

محل استقرار این دبیرخانه ،دفتر فرهنگی برنا می باشد لازم به ذکر است این بخش دبیران مختلف اعم از دبیران بخش آقایان،بانوان،داخلی ،شهرستانی ،بین المللی و… را دارا می باشد که در راستای احقاق اهداف متعالی سازمان در خصوص رایزنی و جذب پتانسیلهای مردمی و کمکهای نقدی و غیر نقدی مشغول به انجام فعالیت می باشند.

–     سامانه پیامکی اختصاصی 10004800 نیز یکی از ابزاهای اطلاع رسانی فعالیتها ، اطلاعیه ها ، برگزاری مسابقات فرهنگی ، دریافت نظرات ، پیشنهادات و… می باشد که بعنوان یکی از طرق ارتباط دوطرفه با مخاطبین سازمان و اکرام ایشان مورد بهره برداری و استفاده قرار می گیرد.

آدرس : خیابان امام خمینی (ره) چهار راه دکتر حسابی – دفتر توسعه مشارکت های داخلی و خارجی

شماره تماس : 086-32239750-32224671

کمک های مردمی

سازمان جامع خیریه امام علی (ع) به صورت مردم نهاد تأسیس شده است .

منابع تأمین کننده مالی این مجموعه از دو طریق صورت می پذیرد:1- کمک های مردمی 2- درآمد موسسه از بخش دفتر برکت و برنا

کمک های مردمی (مشارکت های مردمی)

کمک های نقدی:

اشخاصی حقیقی و حقوقی که مایل به همکاری هستند. فرم خیرین سازمان را پر می کنند. و مبلغ پیشنهادی خود را در فواصل مورد نظرشان به حسابهای سازمان واریز می کنند.

کمک های غیر نقدی:

اشخاص می توانند با توجه به شغل ، حرفه و مهارت و همچنین میزان توانمندی در زمینه های خدمات بهداشتی و درمانی ،فرهنگی ، اجتماعی ، فنی مهندسی و پشتیبانی واجرایی و…. با سازمان خیریه امام علی(ع) همکاری نماید.

  • تأمین مواد خوراکی
  • پوشاک
  • تأمین نیازمندی های تحصیلی
  • لوازم خانگی
  • وجوهات
  • پوشاک ،کیف و کفش
  • وصیت نامه و وقف نامه
  • گوسفند و طیور زنده یا قربانی شده یا معادل نقدی آنها
  • فطریه و..
  • نیز اقلامی ست که زیر مجموعه کمک های غیر نقدی محسوب می شود.

برای اطلاع از نحوه ارتباط با ما و پرداخت کمک ها  کلیک کنید.